เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon รายงาน science showhot!Tooltip 07/10/2010 Hits: 27655
รายงาน science show โดย..นางไสว เครือรัตนไพบูลย์
บทเรียนสำเร้จรูป เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม  โดย..นางไสว เครือรัตนไพบูลย์     เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง “ข้างขึ้นข้างแรม” จบแล้วนักเรียนสามารถ     1.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรมได้กรอบที่  1      ข้างขึ้นข้างแรมกรอบที่ 2-4     ดวงจันทร์กับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมกรอบที่ 5-6     ช่วงเวลาข้างขึ้นกรอบที่  7       ช่วงเวลาข้างแรมกรอบที่  8-9    ปฏิทินและการกำหนดเวลากรอบที่ 10-11  ปฏิทินจันทรคติกรอบส่งท้าย    วันสำคัญทางศาสนา