เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:37 น.

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รายงาน นางจรา  เจียมกมล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแสงสรรค์  สพป. ปทุมธานี เขต 2

คำนำและหน้าปก

สารบัญ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 และแผนที่ 1 สังคม

แผนที่ 2 ภาษาไทย

แผนที่ 3 สุขศึกษา

แผนที่ 4 สุขศึกษา

แผนที่ 5 คณิตศาสตร์

แผนที่ 6 ภาษาอังกฤษ

แผนที่ 7 การงานฯ

บรรณานุกรม ม.1

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 08:55 น.