เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 14:24 น.

โรงเรียนวัดแสงสรรค์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และมีพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแสงสรรค์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 15:01 น.