เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

ค่ายธรรมะ นักเรียนชั้น ป.5-6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 14:00 น.

ค่ายธรรมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ปีการศึกษา 2555

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ เข้าค่ายธรรมะ โครงการค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2555

ณ วัดอดิศร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 14:54 น.
 

Sangsan Activities News | ข่าวกิจกรรมโรงเรียนวัดแสงสรรค์

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
การสอบ LAS นักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2556 การสอบ LAS นักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2556 การสอบ LAS นักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดแสงสรรค์จัดการทดสอบ LAS ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาป... Read more
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เข้าประเมินประสิทธภาพการจ... Read more
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ป.5-6 ปี 56 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ป.5-6 ปี 56 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5- 6 ของโรงเรียนวัดแสงสรรค์  ร่วมด้วยโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารและโรงเรียนทองพูลอุทิศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค... Read more
รับการประเมินคุณธรรมนำวิชาการ รับการประเมินคุณธรรมนำวิชาการ ประเมินคุณธรรมนำวิชาการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการ จากคณะกรรมการการประเมิน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ... Read more
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ร่วมด้วยการสนับสนุนจากคุณชัยพร กุมุทพงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทบุญเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ไ... Read more
ผอ.เสริมปัญญา เทียมวัน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ผอ.เสริมปัญญา เทียมวัน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ท่าน ผอ. เสริมปัญญา  เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ โดยมีคณะผู้บร... Read more
ศน.กาญจนา มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียน ศน.กาญจนา มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ให้กับนัก... Read more
นักเรียนม.1 เข้าร่วมอบรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย นักเรียนม.1 เข้าร่วมอบรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการอบรม เรื่อง " Young Love รักเป็น ปลอดภัย " จัดโดยเทศบาลนครรังสิต ในวันที่ 19 ธันว... Read more
คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ จากสำนักงานเขตพ... Read more
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เมื่... Read more
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดแสงสรรค์จัดประชุมผู้ครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อของกระทรวงศึกษาธิ... Read more
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕๖ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีท่านผู้อำนวยการอุดม โพธินำแสง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยรองผู้อ... Read more

เผยแพร่ผลงาน

รูปภาพ
รายงานผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Pracitces)
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2011
รายงานผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การสร้างเว็บการประเมินโรงเรียนในฝันด้วยโปรแกรม MS FrontPage
อาทิตย์, 06 มีนาคม 2011
การสร้างเว็บการประเมินโรงเรียนในฝันด้วยโปรแกรม MS... อ่านเพิ่มเติม...